Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ieder logo, tekst of afbeelding met betrekking tot de VZW Hart voor Tara De Bolle of van Tara De Bolle zelf is onderworpen aan auteurs- en portretrechten waardoor derden deze derhalve enkel kunnen gebruiken mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toelating door een van de bestuurders van de VZW. Eventuele misbruiken zullen juridisch worden beteugeld. Ook voor wat betreft op te zetten acties en dergelijke dienen derden voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming te bekomen van een van de bestuurders van de VZW, zo niet zullen deze derden gerechtelijk kunnen worden aangesproken op een schadevergoeding door de VZW voor het ontoelaatbaar gebruik/misbruik voor persoonlijk en niet goedgekeurd geldgewin gebaseerd op de situatie van Tara De Bolle. Tevens zal de VZW niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enigerlei actie waarvoor niet kan worden aangetoond, dat een van de bestuurders van de VZW hiermee voorafgaandelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Het spreekt daarbij voor zich dat de VZW niet zal kunnen worden aangesproken op betaling van enige kost verbonden aan een welbepaalde actie van een derde, die niet expliciet en schriftelijk door een van de bestuurders werd goedgekeurd. Deze kosten zullen uitsluitend en alleen kunnen worden verhaald op de derde die zich ‘beweerdelijk’ heeft sterkgemaakt voor de VZW. U zult willen begrijpen dat wij duidelijke regels dienen uit te zetten, daar wij heden reeds misbruiken hebben vastgesteld. Dit alles onder het motto goede regels maken goede vrienden. Bedankt!

Ga terug naar de hoofdpagina.

© 2019 VZW Hart voor Tara | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden